• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Kraj Vysočina: Regionální síť onkologické péče

Na Vysočině se krajským nemocnicím podařilo spojit síly a vytvořit síť onkologické péče upravující jednotnost zdravotnických postupů. Ty zahrnují diagnostikování nemoci přes samotnou léčbu, vedení dokumentace a konzilií, ale také sledování zdravotního stavu pacientů po vyléčení. Způsob, kterým je k pacientům na Vysočině přistupováno, není běžný v žádném jiném regionu ČR. Podobnou praxi, po které volají nejen zřizovatelé, ale také zdravotní pojišťovny a ve výsledku i samy nemocnice zatím nabízí pouze další tři evropské regiony. Zájem o vysočinský model je v Evropě obrovský.

„Důvodem je především snaha o zajištění dostupnosti odpovídající péče pro kohokoli bez ohledu na vzdálenost jeho bydliště od komplexního onkologického centra. Onkologická pracoviště v nemocnicích kraje budou pracovat s jednotnými standardy a protokoly, budou sdílet informace o pacientovi, ošetří ho a budou s ním pracovat v Pelhřimově, stejně jako v Novém Městě na Moravě, až podle závažnosti onemocnění a diagnózy jej budou předávat vyšším pracovištím například v Jihlavě, podle potřeby také specializovaným ústavům,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

V roce 2014 bylo na území Kraje Vysočina nahlášeno více než 3900 nových onkologických pacientů, ročně toto číslo zhruba o 100 osob narůstá. Díky důsledně vedené prevenci a práci s pacienty klesá na Vysočině úmrtnost na onkologická onemocnění, roste však počet lidí, o které je třeba se po onkologické péči dlouhodobě starat – v současné době jde o více než 25 tisíc osob. „Kraj Vysočina nabízí plnou infrastrukturu pro moderní onkologickou péči a její organizace a výsledky jsou nyní pilotní vzorem pro státy Evropské unie. O tisíce onkologických pacientů se podle modelu starají nemocnice v regionu s gesční rolí Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava. Rozprostření kompetencí po regionu nabízí výhodu dostupnosti, individuální přístup, kvalitní péči co nejblíže místu bydliště a možnost plošné kontroly kvality péče napříč celým regionem. Pro lékaře je pak obrovskou výhodou posílení včasné diagnostiky a prevence. V tomto ohledu je Kraj Vysočina ukázkovým regionem. Především ve screeningu prsu je Kraj Vysočina na prvním místě v prevenci a počtu návštěv, obdobně si stojí i v případě ostatních diagnóz,“ říká docent Ladislav Dušek, vedoucí Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty MU Brno.
[...]

Kraj Vysočina

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu