• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Praha-Libuš: První stacionář pro nemocné Parkinsonovou chorobou

V České republice je podle odhadů zhruba dvacet tisíc osob postižených Parkinsonovou chorobou. Parkinsonova choroba je onemocnění mozku, jeho příčiny lékaři dosud neznají. Nemocní bývají zpomalení, ztuhlí, někdy se třesou a špatně mluví. Lékařská péče je v Česku srovnatelná se zahraničím, to ostatní už méně. "Sociální a zdravotní služby jsou daleko obtížněji dostupné u nás, než by to mělo být, a než je to třeba pro jiné skupiny nemocných," říká Evžen Růžička z Neurologické kliniky 1. LF a VFN Praha. Navíc nemocného a jeho rodinu stojí choroba měsíčně zhruba 40 % příjmů, v Německu je to čtyřikrát méně.

Stacionář v Praze - Libuši otevřela společnost Parkinson v Domově pro seniory Háje a na jeho financování přispěli soukromí dárci celkem dvěma miliony Kč. Program ve stacionáři bude celotýdenní, za pacienty budou docházet odborní lékaři a pro parkinsoniky bude k dispozici ergoterapie, různá cvičení paměti i cvičení dechová. Nový stacionář je příslibem lepších časů, ale plány jdou ještě dál. "Je naším velkým přáním a cílem otevřít multifunkční zařízení pro osoby trpící Parkinsonovou nemocí, kde bychom mohli odlehčit rodinám, které je mají v péči," naznačuje ředitelka Domova pro seniory v Praze-Hájích Dagmar Zavadilová.

(Informace převzata z www.ct24.cz - regionální zpravodajství)


[...]

Praha-Libuš

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu