• naše weby..
  • ..
  • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Kroměříž: Prevence ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou

Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole v Kroměříži a Zdravé město Kroměříž se společně podílí na propagaci zdravého životního stylu.

Pro školní rok 2018/2019 byly připraveny tyto preventivní programy:

1. Zásady pitného režimu
Přednáška zaměřená na problematiku zdravých i nezdravých nápojů včetně ochutnávky vybraných nápojů (přednáší žáci SZŠ KM) a problematiku úprava vody (přednáší technolog pitných vod Ing. Vladislav Olšina)

2. Lekce o intimitě

Edukační program zaměřený na problematiku tělesného, duševního a sociálního dospívání, včetně besedy s psychologem

3. Prevence HIV - Světový den proti AIDS (Lekce o intimitě tak trochu jinak)

Edukační program zaměřený na problematiku tělesného, duševního a sociálního dospívání včetně besedy s pracovníkem z poradenského centra Rozkoš bez rizika

4. Kyberšikana
Beseda s odborníkem upozorňující na rizika kyberprostoru a to včetně praktických ukázek rizikového chování.

Každoročně je o tyto programy z řad základních škol velký zájem, který převyšuje nabídku. Programy každoročně absolvuje 250 žáků. Preventivní programy jsou pro základní školy zdarma.
[...]

Související témata ...

Kroměříž

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu

Chrudim: Učíme se zdravě sedět a cvičit

Učíme se zdravě sedět a cvičit

Chrudim

Chrudim: Zdravé mateřské, základní a speciální školy

Zdravé mateřské, základní a speciální školy

Chrudim

Kroměříž: Vzdělávání k úrazové prevenci v rámci Bezpečné komunity

Vzdělávání k úrazové prevenci v rámci Bezpečné komunity

Kroměříž

Havlíčkův Brod: Dobrovolník dobrovolníkům - školení předlékařské první pomoci

Dobrovolník dobrovolníkům - školení předlékařské první pomoci

Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina: Zdravotní politika kraje - Program Zdraví 2020

Zdravotní politika kraje - Program Zdraví 2020

KRAJ VYSOČINA

Třebíč: "Lékaře se nebojíme" - prevence a osvěta v MŠ

"Lékaře se nebojíme" - prevence a osvěta v MŠ

Třebíč