• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Český Brod: Českobrodský skatepark

V areálu ZZN proběhlo na podzim 2021 projednání návrhu podoby provizorního skateparku. Záměrem města je do pěti let vybudovat velký českobrodský skatepark, který bude sloužit k volnočasovým aktivitám.

Než nastane jeho čas, přistoupilo město k prozatímnímu řešení a tím je provizorní skatepark z betonových prvků, který by měl být sestaven právě v areálu ZZN a který by mohl být realizován již v příštím roce.

Setkání se zúčastnilo okolo dvaceti zástupců místní komunity spolu s vedením města místostarostou Tomášem Klineckým. Ten představil návrh sestavy z betonových prvků Skate Elements od společnosti Presbeton, které slouží ke slidování, grindování a přeskokům. Vytvořit se z nich dají pravoúhlé i organické sestavy, o jejichž podobě jsme přišli diskutovat právě s vámi. Každý z účastníků setkání přispěl, ať už inspirací z jiných měst nebo vlastním návrhem. Diskutovala se nejen podoba samotné betonové sestavy, ale také vhodné umístění a povrch. Vhodné místo je alfou a omegou celé vize. Kvůli hledání vhodného umístění je projekt již léta odkládán a právě koupě areálu ZZN otevřela možnost provizorního řešení.
[...]

Český Brod

/ další dobré praxe

Kontakt...

Tlamichová Lucie

Nejčtenější dobrá praxe z tématu