• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Prostějov: Chůze s holemi Nordic Walking

Město Prostějov se zapojilo do celorepublikové osvětové akce Tour Nordic Walking. Akce je určená široké věřejnosti, která za pomoci odborníků z řad lékařů představuje pozitivní vliv pohybu - chůze s holemi - na fyzické i psychické zdraví jedince.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prostějov
Kontakt: nám. T. G. Masaryka 130/14
Příjmení, jméno: Alena Dvořáková, Lenka Sehnalová
Organizace: Magistrát města Prostějova
E-mail: alena.dvorakova@prostejov.eu, sehnalovalenka@seznam.cz
Telefon: 582 329 128, 732 635 360
Téma: Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se dostat do povědomí veřejnosti aktivity Zdravého města, dosáhnout masové popularizace pohybové aktivity Nordic Walking, která je vhodná pro všechny věkové kategorie a při různých zdravotních potížích působí nejen preventivně, ale i léčivě. Největším úspěchem je, že se chůze stala trvalou součástí života nejen účastníků lekcí, ale i dalších občanů města, které tento projekt oslovil. V Prostějově se průběžně konaly vycházky s nácvikem chůze s holemi Nordic Walking a tyto aktivity vyvrcholily masivním zapojením občanů do celorepublikové akce.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? fotodokumentace na odkazu: http://tournordicwalking.rajce.idnes.cz/TNW_Prostejov_2012/
Začátek aktivity: 01.05.2011
Konec aktivity: 01.12.2012
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 20
Jak byla aktivita financována? interní grantový systém města
Detailní rozpis: každoročně 10000,- Kč z rozpočtu města

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Důležité je navázání kvalitní komunikace mezi zástupci Zdravého města a realizátorem projektu, masivní propagace - tisk, televize, letáky, osobně. Dále věnovat projektu odpovídající čas, energii, nadšení a odborné znalosti.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Při realizaci projektu jsme se setkali pouze se vstřícnými reakcemi jak ze strany spolupořadatelů a partnerů, tak ze strany veřejnosti. Návštěvnost jednotlivých lekcí i počet účastníků při vytváření rekordu na Tour NW byl výsledkem celoroční přípravy a propagace akce. Důležitá byla především osoba iniciátorky projektu Lenky Sehnalové a RNDr. Aleny Raškové - političky Zdravého města Prostějov.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Prostějovský deník, Radniční listy, Prostějovský večerník, Týdeník Prostějovska, Prostějovský informační kanál, plakáty, letáky, osobní propagace, spolupráce se studenty Obchodní akademie při distribuci letáků
Příloha:
Radniční noviny PDF (80 kB)

Další poznámky

Další poznámky Díky aktivní podpoře Zdravého města Prostějov se podařilo realizovat dlouhodobý projekt chůze s holemi nordic walking, který pak vyústil v jednorázové společné akci s o. s. Nordic walking live, při níž se podařilo dosáhnout masové návštěvnosti.

Aktéři

Název: Lenka Sehnalová
Adresa: Budovatelská 580, 798 03 Plumlov

Další aktéři

Název:Nordic walking live o. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:22908170
Adresa:K Milířům 273, 549 31 Hronov
Web:http://www.nwlive.cz

Název:

Městská policie Prostějov
Adresa:Havlíčkova 4, Prostějov
Web:http://www.prostejov.eu

Název:

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
IČO nebo jiný registrační údaj:487 03 893
Adresa:Dukelská brána 5, Prostějov
Web:http://www.zpma.cz

Název:

MEDICOM´S - Mudr. Zděnek Dokládal
IČO nebo jiný registrační údaj:46358927
Adresa:Marie Majerové 2, 798 11 Prostějov
Web:http://www.medicoms.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Prostějov

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu