• naše weby..
  • ..
  • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Litoměřice: "Seniorská obálka" pro pocit bezpečí osamělých obyvatel

Seniorská obálka pomáhá jako účinná informační pomůcka především osamělým starším lidem, neboť může ušetřit čas záchranářům, případně zasahujícím složkám IZS. Jedná se o obálku, ve které je umístěn přehledně zpracovaný formulář s údaji o nemocech seniora, způsobech léčby i kontaktech na nejbližší osoby. Díky umístění na viditelném místě (nejčastěji lednici) může obálka přispět i k záchraně života.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Příjmení, jméno: Dojčinovičová Bohdana
Organizace: Město Litoměřice, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
E-mail: bohdana.dojcinovicova@litomerice.cz
Telefon: 416,916,228
Téma: Zdravotní služby, zdravotní pojišťovny
Bydlení, domácnosti

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Za prvních půl roku jsme distribuovali 600 sad Seniorské obálky společně s pokyny k vyplnění do domácností seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů. Tím se nám podařilo zvýšit pocit bezpečí samostatně žijících osob v případě jejich zdravotní (náhlé) indispozice.
Byly dokumentovány realizované aktivity? ANO, byla natočena reportáž o významu seniorské obálky a přetlumočena do znakové řeči, tisková zpráva na webu města Litoměřice.
Začátek aktivity: 01.01.2019
Konec aktivity: 01.01.2019
Příloha
Foto JPG (492 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 70
Jak byla aktivita financována? Financováno z rozpočtu města Litoměřice.

Aktéři

Název: Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 412 01
Web: http://www.litomerice.cz

Další aktéři

Název:Nemocnice Litoměřice a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:06199518
Adresa:Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.nemocnice-lt.cz

Název:

Městská policie Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:75124556
Adresa:Zahradnická 600/3, Litoměřice 412 01
Web:https://policie.litomerice.cz/

Název:

Hasičský záchranný sbor České republiky
Adresa:Českolipská 1997/11, 412 01 Litoměřice
Web:https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-usteckeho-kraje-menu-kontakty-uzemni-odbor-litomerice.aspx

Název:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:00829013
Adresa:Sociální péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Web:http://www.zzsuk.cz/

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Jde o projekt s velkým přínosem pro občany a viditelnými výsledky - zkrácení času při zásahu složek Integrovaného záchranného systému. Jedná se o jednoduché a rychlé přehledné zpracování přehledu zdravotního stavu seniora s velkým efektem pro občany i IZS.
Příloha:

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? "Dopad projektu je průběžně vyhodnocován podle zájmu seniorů a zdravotně postižených spoluobčanů o umístění sady Seniorské obálky do svých domovů.
Do půl roku po spuštění projektu bylo distribuováno 600 sad."
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Jedná se o těžko měřitelný efekt tohoto projektu vyjma počtu distribuovaných obálek. Jednoznačný přínos aktivity však vidíme ve větším pocitu bezpečí občanů v domácím prostředí.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, v případě zájmu dojde k dotisku sad Seniorských obálek a další distribuci.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace o distribuci Seniorské obálky byly předány: - pomocí mobilního rozhlasu města Litoměřice - tisková zpráva na webu města - spot s natočenou informační reportáží v regionální TV - další medializace v tisku, Facebooku a v tištěné podobě na vývěsních plochách města
Detailně zpracované dobré praxe

Litoměřice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu

Valašské Meziříčí: Domácí paliativní péče - pilotní projekt

Domácí paliativní péče - pilotní projekt

Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí: Bydlení seniorů

Bydlení seniorů

Valašské Meziříčí

Litvínov: Prostupné bydlení

Prostupné bydlení

Litvínov

Chrudim: Nový domov pro seniory s Alzheimerovou chorobou

Nový domov pro seniory s Alzheimerovou chorobou

Chrudim

Jiříkov: V panelovém domě splachují ‚šedou vodou‘

V panelovém domě splachují ‚šedou vodou‘

Jiříkov

Křižánky: Koncepce sociálního bydlení v malé obci

Koncepce sociálního bydlení v malé obci

Křižánky