• naše weby..
  • ..
  • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Frýdek-Místek: Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách

Aktivita se osvědčila jak na základních školách, které zřizuje město, tak zejména na středních školách zřizovaných krajem, kde zájem studentů o sportování neklesá. Na deseti ZŠ pravidelně cvičilo v uplynulých letech 20 - 25 % dětí navštěvujících školy ve Frýdku-Místku (v roce 2008 cvičí 1.400 dětí) na osmi SŠ cvičí každoročně cca 500 studentů. Školy se podílejí na chodu kroužků poskytnutím svých prostor, a to bezplatně či za částečnou úhradu režijních nákladů, a činí tak pro své žáky, studenty a samozřejmě i učitele ochotně.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Frýdek-Místek
Kontakt: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Příjmení, jméno: Ing. Brzý Milan
Organizace: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 01
E-mail: brzy.milan@frydekmistek.cz
Telefon: 558 609 217
Téma: Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V letech 1997 a 1998 byl vytvořen projekt Centra sportu, který je financován z rozpočtu města a který kromě podpory sportovních klubů s velkou členskou základnou podporuje také sportovní aktivity dětí a mládeže prostřednictvím kroužků Centra sportu. Sportovní kroužky působí jak na základních tak i na středních školách ve Frýdku-Místku. Cílem projektu je každoročně přivádět ke sportování co nejvíce dětí a mladých lidí.
Začátek aktivity: 01.09.1998
Konec aktivity: 17.07.2016
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města - v případě základních škol ve formě příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím, v případě středních škol ve formě dotace / transferu prostřednictvím Okresní rady Asociace školních sportovních klubů, která činnost kroužků na středních školách zajišťuje.
Detailní rozpis: V případě základních škol v počátečních letech 900 tis Kč/rok - 1 mil Kč/rok, od roku 2005 1,1 mil Kč/rok, v roce 2008 1,2 mil Kč/rok, u středních škol ve výši 200 - 300 tis Kč/rok

Aktéři

Název: Statutární město Frýdek-Místek
IČO nebo jiný registrační údaj: 00296643
Adresa: Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 01
Web: http://www.frydekmistek.cz

Další aktéři

Název:Základní školy ve Frýdku-Místku

Název:

Střední školy ve Frýdku-Místku

Název:

Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Frýdek-Místek

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Aktivita se osvědčila jak na základních školách, které zřizuje město, tak zejména na středních školách zřizovaných krajem, kde zájem studentů o sportování neklesá. Na deseti ZŠ pravidelně cvičilo v uplynulých letech 20 - 25 % dětí navštěvujících školy ve Frýdku-Místku (v roce 2008 cvičí 1.400 dětí) na osmi SŠ cvičí každoročně cca 500 studentů. Školy se podílejí na chodu kroužků poskytnutím svých prostor, a to bezplatně či za částečnou úhradu režijních nákladů, a činí tak pro své žáky, studenty a samozřejmě i učitele ochotně.
Příloha:
Detailně zpracované dobré praxe

Frýdek-Místek

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu

ŠVÝCARSKO: Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Chrudim: Učíme se zdravě sedět a cvičit

Učíme se zdravě sedět a cvičit

Chrudim

Frýdek-Místek: Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách

Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách

Frýdek-Místek

Prostějov: „Městský“ cyklobus

„Městský“ cyklobus

Prostějov